szentzotikosz.hu

nevelőszülői tanfolyam

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők

 • tudatosan felkészüljenek a nevelőszülői feladatok ellátására,
 • megszerezzék azokat az ismereteket, amelyek révén a nevelt gyermek számára – annak  képességeihez igazodóan –  biztosítani tudják a gondozás, nevelés feltételeit, a gyermek fejlődéséhez szükséges családi szocializációs színteret,
 • elsajátítsák azokat a készségeket, melyek révén elő tudják segíteni a gyermek felkészülését az  önálló életre, a családi és társadalmi normák elfogadására és betartására,
 • alkalmassá váljanak arra, hogy a gyermek érdekeinek megfelelően elősegítsék a gyermek kapcsolattartását a vér szerinti családdal, visszatérését a vér szerinti családba, illetve beilleszkedését az örökbefogadó családba,
 • megismerjék az általános szakmai szabályokat (szakmai etika, gyermeki jogok stb.)
 • 32 órás képzésen vesznek részt, ami összesen 5 alkalom, az utolsó képzési napon pedig tanúsítványt kapnak.

A tanfolyam tematikája

 • Jogi ismeretek
  – A gyermekvédelmi gondoskodásrendszere, a nevelőszülők ebben elfoglalt helye.
  – A kapcsolódó intézményhálózatokjellemzői.
  – A nevelőszülői szerepre és a gyermek ellátására vonatkozó jogi szabályozás.
  – A nevelőszülők alkalmazásának feltételei, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony.
  – A nevelőszülőkre vonatkozó szabályozás.
  – A nevelőszülőknek járó juttatások.
  – A gyermekvédelmi gyámság, osztott gyámság a nevelőszülővel.
  – A gyámként kirendelt nevelőszülő által ellátandó feladatok. 8 óra (ea.)
 • Társadalomismeret
  – A társadalom és a család főbb jellemzői.
  – A nevelőszülők helye a társadalomban.
  – Szociálpolitika és szociális munka.
  – A családtámogatási rendszer.
  – 4 óra (ea. + irányított beszélgetés)
 • Élettörténeti munka
  – Gyakorlati eszközök alkalmazása a gyermek élete folytonosságának biztosítására. 2 óra (ea. + irányított
    beszélgetés)
 • Konfliktus és konfliktuskezelés
  – A nehéz helyzetek kezelése.
  – A nevelőszülői munkával együtt járó feszültség.
  – Tipikus konfliktushelyzetek a gyermek nevelése során.
  – Hatékony konfliktuskezelés, feszültségoldás. 2 óra (irányított beszélgetés)
 • Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
  – Gyermekek életkori szükségletei, ezek kielégítése.
  – Egyéni eltérések, sajátosságok.
  – A gyermek egyéniségének, személyiségének elfogadása, tiszteletben tartása.
  – Az állandóság (szokások) és a változás jelentősége a gyermek életében.
  – A gyermek magánszférája, szabadsága.
  – A kortárs kapcsolatok jelentősége.
  – Fegyelmezés, korlátozás.
  – A játék szerepe és jellemzői életkoronként.
  – A tanulási készség fejlődése, tanulási nehézségek, segítségnyújtás. 7 óra (ea. + irányított beszélgetés)
 • Egészségügyi ismeretek
  – A gyermek és környezetének higiénéje.
  – Egészséges életmód, táplálkozás, környezettudatosság.
  – A gyermek esetleges speciális egészségügyi szükségletei.
  – Addiktológiai alapismeretek (a kábítószerekkel kapcsolatos alapismeretek, a szenvedélybetegek segítése,
    a család szerepe, a pszichoszociális fejlődés, az ellátórendszer).
  – A tartósan beteg és fogyatékkal élő gyermekek gondozásának, nevelésének sajátosságai.
  – Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás. 7 óra (ea. + irányított beszélgetés)

A Keresztény nevelőszülői képzés, keretében a tanfolyam kiegészül egy 8 órás, a vallás jelentősége az egyén és a közösség életében című fejezettel.