szentzotikosz.hu

Tisztelt nevelőszülőnek jelentkező!

A nevelőszülői elhelyezés célja, hogy az ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint a nevelésbe vett gyermekek családot pótló, otthont nyújtó ellátásban részesüljenek. A családjából kiemelt gyermek számára védelmet, segítséget ad, és esélyt teremt arra, hogy minél teljesebb emberi életet élhessen. A nevelőszülő saját háztartásában vállalja az ellátásban részesülő kiskorúnak a teljes körű ellátását, igyekszik megteremteni az érzelmi biztonságot, a családi környezetben megélhető személyességet. Biztosítja a családi élet értékrendjének elsajátítását és támogatja az önálló életkezdést, hogy a fiatal felnőtt majdani családjába szeretetben nevelje fel saját gyermekeit.

Nevelőszüleink a munka során számíthatnak segítségünkre, hiszen célunk, hogy szakembereink és a nevelőszülőink hatékonyan együtt tudjanak dolgozni, és a jól végzett munka örömöt és sikert hozzon mindenkinek: gyermeknek, nevelőszülői családnak, gyermekvédelmi szakembereknek egyaránt.

 

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya mellett időkorlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet. A munkavégzésre a működtetővel kötött megállapodásban foglaltak szerint akkor kerülhet sor, ha a nevelőszülő ezzel nem veszélyezteti a nála elhelyezett gyermek ellátását.

Ki lehet nevelőszülő?

 • aki 24. életévét betöltötte, és büntetlen előéletű
 • aki cselekvőképes
 • akinek házastársa/élettársa hozzájárul ezen tevékenység végzéséhez
 • aki egészséges, pszichésen alkalmas
 • akinek otthona, környezete alkalmas a gyermek nevelésére
 • akinek legalább általános iskolai végzettsége van,
 • aki vállalja a nevelőszülői tanfolyam elvégzését, szakképzettség megszerzését

Mire számíthat?

 • Jogszabály szerinti juttatások!
 • Tb és nyugellátásra való jogosultság!
 • Folyamatos tanácsadás, segítő támogatás!

Egyéb juttatásaink:

 • Cafeteria!
 • Háztartási gép pályázat!
 • Gyermekeknek ösztöndíj program!
 • Kulturális programok ingyenes biztosítása!
 • Adományok!

A nevelőszülő feladatai

 • elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, személyisége kibontakozását,
 • elősegíti – a működtető támogatásával – a gyermek vér szerinti családjába való visszakerülését és ennek érdekében együttműködik a családdal, vagy ha ez nem lehetséges, illetve ez nem áll a gyermek érdekében, örökbefogadó családnál történő elhelyezését,
 • életkorának, testi és érzelmi teljesítőképességének megfelelően alakítja ki életrendjét és vonja be a család életvitelébe,
 • gondoskodik a gyermek kötelező oktatásban való részvételéről, támogatja szükséges felzárkóztatását, kapcsolatot tart az oktatási intézményekkel,
 • elősegíti a gyermek vallási vagy lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztását, kinyilvánítását, gyakorlását, hit- és vallásoktatásban való részvételét,
 • felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre, alapvető személyes ügyeinek intézésére,
 • a nevelőszülő a gyámhatóság határozata alapján biztosítja az általa nevelt gyermek kapcsolatát a kapcsolattartásra feljogosított szülőjével és közeli hozzátartozóival.

A nevelőszülővé válás lépései:

1. lépés
Önéletrajz és motivációs levél megküldése az intézmény részére.

2. lépés
Környezettanulmány felvétele, nyilatkozatok kitöltése

A jelentkező a nyilatkozatok kitöltésével/kitöltetésével igazolja, hogy egészségileg alkalmas, házastársa/élettársa hozzájárul a gyermek közös háztartásban neveléséhez, hogy büntetlen előéletűek, nem folyik ellenük büntetőeljárás.

3. lépés
Pszichológiai alkalmassági vizsgálat.

4. lépés
Az alkalmasság megállapítását követően a nevelőszülői képesítést adó tanfolyam elvégzése.

Bízunk benne, hogy ezen információk segítségével betekintést nyernek a nevelőszülői gondozásba.
Ha felkeltettük érdeklődéséttovábbi információval, bővebb tájékoztatással szívesen állunk rendelkezésére munkanapokon 8 órától 16 óráig.