szentzotikosz.hu

Központi Oktatási Program
Nevelőszülő képzése

A változó világban felmerülő újabb és újabb képzési igényekre keresztény értékek mentén igyekszünk választ adni. Szeretnénk a keresztény identitást erősíteni, szolgálatvállalásra bíztatni, államilag is elismert szakmai tudást és végzettséget nyújtani.

Küldetésünknek tekintjük, hogy képzéseink változatosak és korszerűek legyenek, ugyanakkor tükrözzék a hagyományokat tisztelő szellemiséget. Bízunk abban, hogy nevelőszüleink képzéseink által eredményesen tudnak majd megbirkózni a rájuk nehezedő feladatokkal. Célunk, hogy dolgozóink felül tudjanak kerekedni a változások okozta nehezebb helyzeteken, és az ebből eredő egyéb problémákon – stressz, kiégés, alkalmazkodási és időkezelési zavarok, konfliktusok, kommunikációs nehézségek – reméljük, hogy pozitív szemlélettel elkötelezetten, hitükben és személyiségükben megerősödve képesek lesznek a korábbinál még kiegyensúlyozottabban teljesíteni. Képzéseink és programjaink során fontosnak tartjuk a szellemi és lelki támogatás mellett a minőséget és a szakmaiságot is. Képzési gyakorlatunkban fontos szerepe van az oktatóink mobilitásának, hiszen nevelőszüleink szívesebben választják a lakóhelyükhöz közelebb eső képzési lehetőségeket.

A nevelőszülők részére szervezett Központi Oktatási Program célja a nevelőszülői tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák – a nevelőszülő gyakorlati tevékenységébe ágyazottan történő – fejlesztése.

A KOP-képzésben az vehet részt, aki döntés-előkészítő programot és a nevelőszülői tanfolyamot eredményesen elvégezte vagy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítés 10557-12 számú, „Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai” elnevezésű követelménymoduljának záróvizsgáját sikeresen letette.