szentzotikosz.hu

hírek

Árvagondozó szent zotikosz díj 2021

Orosz Atanáz püspök az Árvagondozó Szent Zotikosz Díjat 2021-ben Bényi Józsefné, szakmai vezetőnek adományozta.

Bényi Józsefné, Erzsike a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény nevelőszülői hálózatának szakmai vezetője 2013-tól, és megbízott igazgató helyettese 2014-től. Kollégái között hamar elismerést és megbecsülést váltott ki lelkiismeretes, fáradhatatlan munkájával, szakmai igényességével, újdonságokra nyitott személyiségével, a fejlesztés és felzárkóztatás rendszerének jobbító szándékú megreformálására tett javaslataival, a segítségre szoruló gyermekek biztos tudásának megalapozására tett erőfeszítéseivel.

Szakmai vezetőként feladata a 11 nevelőszülői tanácsadó koordinálása, a 174 nevelőszülő segítése, és a több mint 500 gyermek támogatása. Ezen gyermekeket Erzsike féltő odaadással, és önzetlen támogatással segíti a felnőtté válás útján. A gyermekvédelem iránt elkötelezett szakember, aki még az állami rendszerben, mint óvónő, Hernádvécsén ismerte és szerette meg a gyermekvédelem sokrétűségét, és a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekeket. Ismeretei, tudása bővítésére elvégezte a pszichopedagógiai szakot is. Igyekszik munkáját magas színvonalon végezni, hogy a rábízott gyermekeket felelősségteljesen, és nagy gondossággal nevelje. Munkája, feladatvállalása mindenki számára példaértékű.

Püspöki és igazgatói elismerések

A gyermekvédelemben hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenységükért püspöki dicséretben részesültek:

 1. Bitó Dezsőné – nevelőszülő
 2. Polyák Péterné – programszervező,
 3. Szitás Imréné – gyermekvédelmi asszisztens,
 4. Tyukodné Bodnár Erika – gazdasági vezető

A gyermekvédelmi szakellátásban végzett áldozatos munkájukért igazgatói dicséretben részesültek:

 1. Barna Ferencné – gyermekfelügyelő
 2. Batyi Béláné – nevelőszülő
 3. Béres Jánosné – nevelőszülő
 4. Cserpákné Fodor Krisztina – nevelőszülő
 5. Dsupin-Madácsi Bernadett – nevelőszülői tanácsadó
 6. Kiss Pálné – nevelőszülő
 7. Kovács Jánosné – nevelőszülő
 8. Kovalik András – gondnok
 9. Krajcz Roland János– megbízott nevelő
 10. Lakatos Sándorné – nevelőszülő
 11. Lódi László Lajosné – nevelőszülő
 12. Magyar Istvánné – gyermekfelügyelő
 13. Molnárné Sebő Éva – nevelőszülő
 14. Ráczné Szikszai Zsuzsanna – nevelőszülő
 15. Sipos Erzsébet – nevelő
 16. Szabóné Sóvári Szilvia – megbízott nevelő
 17. Szűcs Szilvia – megbízott nevelő
 18. Takács Katalin – megbízott nevelő
 19. Urbán-Rohóczki Edit – nevelőszülő
 20. Varannai Istvánné – gyermekvédelmi ügyintéző